la bona sort...good luck... CRAZY!!!


Todas las noches...la misma estrella... el mismo deseo...

I find that the harder I work the more luck I seem to have...

Temps era temps, en unes terres molt llunyanes, Un Mag anomenat Merli aplega tots els cavallers del Regne i els digue:

"Dintre de set nits, el trevol magic de quatre fulles, el trevol que proporciona una sort il.limitada a qui el posseeix, naixera a algun lloc del bosc encantat."